• +6017 2395 247 / +603 7846 1659

Veterinar Bertauliah Berdaftar

Veterinar Bertauliah Berdaftar merujuk kepada klinik veterinar yang dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar untuk mengeluarkan Pet Passport. Pet Passport adalah dokumen rasmi Kerajaan Malaysia di bawah ptojek “Malaysia Animal Traceability System (MATs)”. Pet Passport ini dikendalikan oleh Department of Veterinary Services (DVS)/Jabatan Perkhidmatan Veterinar(JPV) di bawah Akta Haiwan 1953.

Read More

Panel Penandaan Hidupan Liar

Sekiranya anda berminat untuk memelihara hidupan liar, anda perlu merujuk Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) terlebih dahulu untuk mengetahui hal berkaitan keperluan lesen, permit dan permit khas hidupan liar. Menyimpan atau memelihara hidupan liar tanpa dokumen yang sah anda boleh disabitkan kesalahan di bawah Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]. Anda […]

Read More

PANEL for STRAY FREE SELANGOR

  Kempen Stray Free Selangor (SFS) adalah kempen yang dijalankan oleh SPCA untuk menangani masalah kucing terbiar (kucing jalanan) dengan kaedah yg lebih berperikemanusian. Kempen ini telah dilancarkan pada Mac, 2017 di mana DYMM Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Norashikin, yang telah berkenan menjadi Penjaga Diraja untuk STRAY FREE SELANGOR (SFS). Menerusi kempen ini diharap […]

Read More